the bathtub

For det er under vannet alt er stille. Veldig stille. Helt, helt, helt stille. Det er stille der. Helt stille. Utrolig stille. Ja, utrolig, utrolig stille. Stille, Stille, stille.

Det er her man bare kan være. Man kan bare være i stillheten. Bare være, bare være. Ja, bare være. Være i stillheten. Man kan være stille. Stille i stillheten. Helt stille. Utrolig stille. Ja, utrolig, utrolig stille. Det er helt sant, jeg tuller ikke. Nei, du må tro meg, for jeg tuller ikke. Det lover jeg. Jeg lover på stillheten. Jeg lover. Stillhet, stillhet, stille. Helt stille.

Det er vanskelig å beskrive denne stillheten som man opplever under vann. Det er som at stillhet blir for svakt å bruke. For under vann er det mye stillere enn stillheten. Veldig, veldig stille. Mye stillere enn stillheten. Veldig, veldig stille. Helt, helt stille.

For under vann er man rolig. Under vann blir man rolig. Rolig, rolig, rolig. Under vann er kroppen rolig. Kroppen er helt rolig, rolig i stillheten. Under vann er det ingen muskel i hele kroppen som jobber. Alle musklene er helt rolig i stillheten. Helt rolig. De er så rolig, så rolig som om de ikke finnes, så rolig er de. De finnes ikke. Alle musklene i hele kroppen finnes ikke. De er helt borte i vannet. De blir helt borte i vannet. Rolig, rolig, rolig.

Under vann er hodet rolig. Det er helt rolig. Under vann slipper man å tenke. Ja under vann flyter tankene vekk. De flyter. De flyter. De forsvinner. De forsvinner bort. Helt bort. Bort fra hode. Ja, helt bort fra hodet fra hode forsvinner de. Hvor?, nei det vet jeg ikke. Det eneste jeg vet er at de forsvinner. Helt, helt, helt, bort, forsvinner de. De forsvinner. De forsvinner. Det er helt sant. De flyter og forsvinner. Helt bort, helt bort. Fantastisk ikke sant. Man slipper å tenke på alt det vonde og alt det gode. Hodet kan bare slappe helt av uten at man må tenke. Helt av. Slappe helt av. Helt av. Helt av. Slappe helt av i stillheten.

Under vann er man ikke alene lenger, for under vann er det som man ikke eksisterer, og når du ikke eksisterer trenger du heller ikke noen ved din side. Under vann er det ingen du trenger. Det er ingen andre du trenger. Under vann er man ikke alene. Alene, alene, alene i stillheten. For man eksisterer jo ikke. Man er borte under vann, borte i stillheten. Stillheten. Stillheten. Stillheten.

Jeg får ofte spørsmål, spørsmål på hvor dette vannet er. Dette vannet der man kan føle stillheten. Den stille stillheten. Der kropp og hode er rolig. Helt rolig. Ja, jeg får mange spørsmål om hvor dette vannet er. Det jeg pleier å si er at det er der du vil at det skal være. Du bestemmer helt selv. Men da er det mange som ikke forstår. De forstår ikke hva jeg mener. Vann kan vel ikke bare være der jeg vil det skal være, sier de. Jo, sier jeg. Sengen din kan være et slikt sted. Når jeg sier det, får jeg ofte mange tomme spørrende blikk tilbake, men noe mer sier jeg ikke. Nei, jeg sier ikke noe mer om stillheten. Den stillheten som er enda mer stille. Den stillheten forteller jeg de ikke noe mer om. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke det. Nei, ikke noe mer om stillheten.

Mange spør ofte også om jeg aldri blir redd da. Redd for vannet. Redd for denne stillheten. Redd, redd, redd, redd. Men, nei, jeg gjør ikke det altså. Vannet og stillheten er det som gjør meg rolig. Det er det som fjerner min redsel. Redselen som jeg har rundt meg. Hele, hele, hele tiden. Den redselen fjerner vannet. Den fjerner den redselen som er rundt meg, den redselen som ikke finnes i vannet. Den blir borte. Den flyter bort, helt bort. Redselen forsvinner og jeg er ikke redd mer.

Man kan kanskje si at jeg har blitt litt hekta på denne stillheten. Jeg har blitt hekta på dette vannet. Denne stillheten, dette vannet. Stillheten, vannet, stillheten, vannet. Ja jeg har blitt litt hekta. Kanskje litt for hekta. Litt for hekta på denne stillheten som er så stille. Altfor hekta på dette vannet. Dette stille vannet, altfor hekta. Men hvorfor? hvorfor det? hvorfor?

Jo, for det er under vannet alt er stille. Veldig stille. Helt, helt, helt stille. Det er stille der. Helt stille. Utrolig stille. Ja, utrolig, utrolig stille. Stille, Stille, stille.
medium: video + tekst
tittel: the bathtub
år: 2017
lengde: 02:09 min
link: HER


takk til:
Helena Andersen Knive
Vera Christine Dietrich Haug

musikk:
Jenny Hval - give me that sound
(brukt med tilatelse)