stillhetensstøy vol.1

medium: lydbilde
tittel: stillhetensstøy vol.1
år: 2019 ->
lengde: 03:20
link: HER


bruk headsett + lukk øynene

I dette verket har jeg valgt å utforske menneskenes relasjoner til stillhetensstøy. Hvordan menneske velger å ta stilling til: støyen i stillheten, stillheten i støyen.
For hva er det en kan finne i stillheten, et ord som forbindes med fravær av lyd.
Vil en kunne finne støy som kan føre til en ro, en trygghet, der en får lov til å forlate, forlate inn i stillhetensstøy.
Eller vil en føle seg fanget, fanget i fraværet, fanget i stillheten som en ofte fjerner fra sin hverdag?


(Verket jobbes med kontinuerlig så verkets lengde vil øke med tiden)